برنده 1 جایزه ، کاندید 5 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
2017 The Delinquent Season The Delinquent Season ( فیلم )
 

2013 Debris Debris ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (7)

" معرفی Mark O’Rowe " بدون دیدگاه.

دیدگاه شما